Terapia indywidualna
  
Zapisy na terapię indywidualną po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

882-055-978 , wspolczesneuzaleznienia@gmail.com

 

Terapia indywidualna jest pracą pacjenta ze spacjalistą w indywidualnym kontekście spotkania jakim jest sesja terapeutyczna. W ramach terapii indywidualnej wytwarza się zazwyczaj między pacjentem a specjalistą rodzaj dobrego porozumienia, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasił się na terapię. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najodpowiedniejszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

 

Terapia odbywa się poprzez regularne spotkania terapeutyczne, odbywające się raz w tygodniu. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut. Terapia może trwać krótkoterminowo (8 do 12 sesji) lub długoterminowo (od roku do kilku lat), w zależności od problemu.

 

Pierwsze sesje terapeutyczne (szczególnie terapie długoterminowe) są zazwyczaj tzw. sesjami kontraktowymi, w ramach których terapeuta ustala cele i oczekiwania, z jakimi osoba zgłasza się na terapię. W trakcie sesji zbierany jest wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię. W uzasadnionych okolicznościach terapeuta może zaproponować osobie zgłaszającej się na terapię przeprowadzenie różnych testów psychologicznych czy wypełnienie kwestionariuszy, mogących wspomagać proces terapii. Ostatecznym celem wstępnych sesji jest ustalenie kontraktu terapeutycznego w ramach, którego terapeuta ustala wspólnie z pacjentem cele do zrealizowania w terapii, przekazane są również zasady obowiązujące w ramach terapii, a także może zostać hipotetyczny  czas trwania procesu psychoterapeutycznego.

 

Ramy terapii są ściśle określone, a kontakt pomiędzy specjalistą a pacjentem ograniczony do sesji terapeutycznych. Terapeutę obowiązuje tajemnica lekarska.

 

Do terapii indywidualnej mogą zgłosić się osoby dorosłe, młodzież, a także dzieci.

TELEFON: +48 882-055-978
Polska
NIP: 1251631394; REGON: 36090124700000