Terapia grupowa
 
Celem terapii grupowej jest przepracowywanie indywidualnych problemów. Obecność innych uczestników grupy terapeutycznej pomaga poprzez oddziaływania jakie wywierają, z ich doświadczeniami, różnorodnością, oraz informacjami zwrotnymi, jakich udzielają sobie nawzajem w ramach pracy w grupie. Terapia grupowa jest dobrym miejscem do przepracowywania problemów związanych z kontaktami z innymi ludźmi, do pracy z samooceną.  Rolą terapeutów jest dbanie o proces terapeutyczny, natomiast leczenie odbywa się tu poprzez kontakt ze swego rodzaju fenomenem, jakim jest grupa.

W terapii grupowej udział bierze od 6 do 12 pacjentów oraz 1-2 terapeutów. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu. Sesja terapeutyczna trwa 90 minut. Terapia ta może być krótkoterminowa (8 do 12 sesji) lub długoterminowa (od 3 do 12 miesięcy), w zależności od charakteru grupy.

Przyjęcie do grupy terapeutycznej poprzedzone jest wstępną kwalifikacją do grupy, podczas której zbierane są cele i oczekiwania, życiorys, mogą być zbierane dane kwestionariuszowe i przeprowadzane testy psychologiczne. Po przyjęciu do grupy pacjent zostaje zapoznany z funkcjonowaniem grupy, oraz zasadami obowiązującymi na terapii.

Ramy terapii są ściśle określone, zaś kontakt między terapeutami a członkami grupy terapeutycznej ograniczony jest do sesji terapeutycznych.

Terapeutę obowiązuje tajemnica lekarska, a członków grupy zasada poufności pod rygorem wydalenia z grupy.

Grupy terapeutyczne prowadzone są osobno dla osób dorosłych oraz młodzieży.

 

 Zapisy na terapię grupową telefonicznie lub e-mailowo.
882-055-978 , wspolczesneuzaleznienia@gmail.com

TELEFON: +48 882-055-978
Polska
NIP: 1251631394; REGON: 36090124700000