Grupy wsparcia

Grupy wsparcia mają najczęściej charakter otwarty, co oznacza, że w każdym momencie można przystąpić do takiej grupy. W grupie takiej panują jasno określone reguły ustalone i zaakceptowane przez członków grupy, a jedną z najważniejszych jest zasada poufności, zgodnie z którą osobiste historie uczestników pozostają w jej obrębie i nie mówi się o nich poza grupą.

Praca w  grupie wsparcia składa się z edukacji dotyczącej danego problemu oraz możliwości dzielenia się własnymi doświadczeniami, słuchania oraz przyjmowania doświadczeń innych. Pobyt w grupie umożliwia nawiązywanie kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.

 

Zapisy na grupy wsparcia telefonicznie lub e-mailowo.
882-055-978 , wspolczesneuzaleznienia@gmail.com

TELEFON: +48 882 - 055 -978
Polska
NIP: 1251631394; REGON: 36090124700000