Dwie Rzeczywistości

 

 

Dwie rzeczywistości

Rzeczywistość realna i wirtualna. W świecie realnym młody człowiek nierzadko doświadcza lęku i samotności oraz boryka się z niskim poczuciem własnej wartości. Jest to świat, który często stawia przed młodymi wyzwania, którym nie są w stanie sprostać i problemy, których nie są w stanie rozwiązać. Z drugiej strony świat wirtualny, świat iluzji, kolorowych reklam i Internetu, który kusi człowieka swoją pozorną atrakcyjnością dając gotowe, szybkie i łatwe rozwiązania na problemy i trudności współczesnego człowieka. Świat realny i wirtualny, a człowiek pomiędzy nimi…

 

Bezpieczne używanie

Bezpieczne korzystanie z komputera objawia się tym, iż młody człowiek zanim uruchomi komputer najpierw wykonuje obowiązki domowe i szkolne. Ma swoje zainteresowania i pasje w świecie realnym. Gra na komputerze nie jest sposobem na ucieczkę od
problemów, ani odreagowaniem nieprzyjemnych stanów emocjonalnych. Mając zaplanowany czas na korzystanie z komputera, nie przekracza go oraz utrzymuje satysfakcjonujące kontakty towarzyskie z rówieśnikami w świecie rzeczywistym.

 

Sygnały ostrzegawcze:

- Bezskuteczne próby ograniczenia czasu spędzanego przed komputerem/grania na komputerze,

- Zaniedbywanie obowiązków domowych i szkolnych na rzecz grania na komputerze,

- Brak życia towarzyskiego w świecie realnym,

- Prawie codziennie granie/spędzanie czasu przy komputerze,

- Odczuwanie złości, gdy brak możliwości zagrania.

 

Ryzyko uzależnienia:

Konsekwencje nadmiernego korzystania z komputera mogą objawić się w kilku obszarach funkcjonowania człowieka: zdrowotnych, emocjonalnych, poznawczych i społecznych. Konsekwencje zdrowotne mogą objawiać się poprzez zmęczenie,
trudności w koncentracją uwagi oraz zaburzeniami snu. Dochodzą do tego bóle głowy, pleców i przemęczenie oczu oraz nieregularne posiłki. Problemy emocjonalne, to tzw. huśtawka emocjonalna, wahania nastroju, brak kontroli nad zachowaniem, spadek nastroju przy braku możliwości grania, oraz możliwy wzrost agresji przez naśladowanie przemocy pojawiającej się w grze. Straty poznawcze to m.in. brak zainteresowań oraz ciągłe myślenie o grach. Konsekwencje w aspektach społecznych mogą objawiać się poczuciem samotności i izolacją, zaniedbaniem obowiązków szkolnych i domowych oraz brakiem satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i domownikami.

 

 

Michalina Ambroziak

 

 

 

TELEFON: +48 882 - 055 -978
05-200 Wołomin
62-600 Koło
NIP: 1251631394; REGON: 36090124700000